Nieuws

Thema diensten:

Eén keer per maand is er een gastspreker in ons midden die de woordverkondiging zal verzorgen.
De aanvang van deze diensten zijn om +/-11 uur.
Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

De volgende data staan gepland:  Sprekers 2018

14 jan. Bé Ottens
25 febr. Harold Kooistra
18 mrt. Bé Ottens
22 april. Thijs Zaal
27 mei. Piet Lühoff
Juni.
Juli.
Aug.
Sept.
 Oct.
Nov.
Dec.

Lezingen voorjaar 2018