Nieuws

Thema diensten:

Eén keer per maand is er een gastspreker in ons midden die de woordverkondiging zal verzorgen.
De aanvang van deze diensten zijn om +/-11 uur.
Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

De volgende data staan gepland:  Sprekers 2018

14 jan. Bé Ottens
25 febr. Harold Kooistra
18 mrt. Bé Ottens
22 april. Thijs Zaal
27 mei. Piet Lühoff
24 juni.  Henry v/d Kamp
05 aug.  Bé Ottens
02 sept.  Sietse v/d Wal
23 sept. Henry v/d Kamp
 07 oct.  Harold Kooistra
04 nov.  Thijs zaal
18 nov.  Piet Lühoff
02 dec.  Joop Fijnvandraat

Lezingen najaar 2018