Nieuws

Thema diensten:

Eén keer per maand is er een gastspreker in ons midden die de woordverkondiging zal verzorgen.
De aanvang van deze diensten zijn om +/-11 uur.
Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

De volgende data staan gepland:  Sprekers 2017

23 april Piet Lühoff
14 mei Bé Ottens
 18 juni  Geert v/d Woude
 23 juli  Sietse v/d Wal
   6 aug Jaap Dijkstra
 20 aug  Piet Lühoff
 17 sept  Thijs Zaal
    1 oct Sipke de Boer
 12 nov Sietse v/d Wal
10 dec Bé Ottens

Lezingen najaar 2017.