Wie zijn wij?

Wij belijden en geloven:

  • De Goddelijke inspiratie van de Bijbel en daaruit voortvloeiende de betrouwbaarheid en het hoogte gezag van de Bijbel in alle zaken van geloof en leven.
  • De eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  • Jezus Christus is waarlijk God en mens; Hij is de enige Middelaar tussen God en mensen; de zondaar wordt verlost door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus en uit genade gerechtvaardigd, niet door eigen werken, maar door geloof in Hem.
  • Christus is lichamelijk uit de doden opgestaan, naar de hemel gevaren en zit aan de rechterhand van de Vader.
  • Christus’ persoonlijke wederkomst.

Onze bijeenkomsten:

Iedere zondag komen we van 9:30 – tot ongeveer 12:00 uur samen om onze God en Vader en de Here Jezus te aanbidden en Hem te danken voor het verlossingswerk.
In deze bijeenkomst wordt ondermeer gezongen, uit de Bijbel gelezen, gebeden en het avondmaal gevierd. Daarna koffiepauze, deze begint ongeveer 10.15 uur en eindigt om +\- 10.45 uur, daarop volgt de woordbediening.                                                                                                                                                                                                                                                          Daarna een korte bidstond tot 12.00 uur.
We hebben een prima ventilatie-systeem, dus kunnen we veilig zingen!


Andere bijeenkomsten:

We komen ook nog op diverse andere tijden, meestal in kleinere verbanden bij elkaar voor bijbelstudie, en ontmoeting.