Nieuws

Thema diensten:

Eén keer per maand is er een gastspreker in ons midden die de woordverkondiging zal verzorgen.
De aanvang van deze diensten zijn om +/-11 uur.
Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

De volgende data staan gepland:  Sprekers 2019

20 jan. Thijs Zaal
03 febr. Sietse v/d Wal
03 mrt. Piet Lûhoff
14 april. Henry v/d Kamp
12 mei. Sietse v/ Wal
02 juni  Haitze Wiersma
 21 juli  Thijs Zaal
22 sept.  Harold Kooistra
06 oct. Henry v/d Kamp
17 nov.  Piet Lûhoff
 08 dec.  Jaap Dijkstra
00
00

 Data bijbelstudie avonden najaar 2019:

5 september: Spreker Ger de Koning over het thema: Vergeving..

Serie over de Heilige Geest door Dirk-Jan Jansen met als thema:

“Weg van de Geest of de weg van de Geest?”

19 september: De Heilige Geest in de verschillende tijdperken
3 oktober:        De Heilige Geest in de gemeente
17 oktober:      De Heilige Geest in de individuele heiliging
31 oktober:      De Heilige Geest voor dagelijkse kracht
14 november:  De Heilige Geest en leiding
28 november:  De Heilige Geest en misleiding