Nieuws

Thema diensten:

Eén keer per maand is er een gastspreker in ons midden die de woordverkondiging zal verzorgen.
De aanvang van deze diensten zijn om +/-11 uur.
Vooraf is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

De volgende data staan gepland:  Sprekers 2020

19 jan. Bé Ottens
02 febr. Thijs Zaal
23 febr.  Piet Lûhoff
15 mrt.  Sietse v/d Wal
05 apr.  Henry v/d Kamp
03 mei Jaap Dijkstra
Juni
19 juli  Sietse v/d Wal
30 aug.  Thijs Zaal
Sept
18 oct.  Henry v/d Kamp
08 nov.  Piet Lûhoff
06 dec.  Harold Kooistra
00